We współpracy z firmą Aldortax występujemy o zwrot podatku z:

·  Niemiec ·  Austrii ·  Holandii ·  Belgii ·  Norwegii ·  Danii ·  Szwecji ·  Finlandii ·  Anglii ·  Irlandii

Świadczymy pomoc w zakresie zamykania kont bankowych oraz uzyskania prawa do zagranicznych świadczeń rodzinnych
i socjalnych:
  • Zasiłek rodzinny
  • Zasiłek opiekuńczy
  • Zasiłek macierzyński
  • Dodatek na dzieci
  • Dodatek
    do ubezpieczenia zdrowotnego

z:
Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Norwegii

union europenne europe