Usługi księgowe Duet M & K Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza

1

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE:

 • Prowadzenia ksiąg handlowych spółek, fundacji i osób fizycznych
 • Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtu
 • Kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej
 • Rozliczeń rocznych PIT oraz zwrotu VAT za materiały budowlane

USŁUGA PROWADZENIA KSIĄG HANDLOWYCH (RACHUNKOWYCH) OBEJMUJE:

 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont
 • Ustalanie wysokości zaliczek podatkowych oraz sporządzanie i przekazywanie deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • Prowadzenie ewidencji księgowej dla potrzeb podatku VAT, składanie deklaracji VAT
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych
 • Sporządzanie zeznań rocznych
 • Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz przygotowaniem dokumentów do KRS
 • Sporządzanie przelewów dotyczących należności publicznoprawnych (ZUS, US)
2