Usługi księgowe - Będzin, Sosnowiec, Dąbowa Górnicza

Z naszych usług księgowych mogą skorzystać osoby fizyczne, małe przedsiębiorstwa, oraz duże firmy. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem i wykwalifikowaną kadrą specjalistów, którzy na bieżąco śledzą wszelkie zachodzące w przepisach zmiany, aby świadczyć usługi księgowe na najwyższym poziomie. Zasady współpracy ustalamy indywidualnie z każdym klientem, uwzględniając przy tym jego oczekiwania i potrzeby.

1

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE:

 • Prowadzenia ksiąg handlowych spółek, fundacji i osób fizycznych
 • Prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtu
 • Kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej
 • Rozliczeń rocznych

USŁUGA PROWADZENIA KSIĄG HANDLOWYCH (RACHUNKOWYCH) OBEJMUJE:

 • Opracowanie zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont i jego wdrożenie
 • Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont
 • Ustalanie wysokości zaliczek podatkowych oraz sporządzanie i przekazywanie deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • Prowadzenie ewidencji księgowej dla potrzeb podatku VAT, składanie deklaracji VAT
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS
 • Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych
 • Sporządzanie zeznań rocznych
 • Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz przygotowaniem dokumentów do KRS
 • Sporządzanie przelewów dotyczących należności publicznoprawnych (ZUS, US)
2