Księgi przychodów i rozchodów - Będzin, Sosnowiec, Dąbowa Górnicza

Księgowość w małej firmie najczęściej prowadzona jest na zadach ogólnych. Firma zobowiązana jest wówczas do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych przy wykorzystaniu Księgi Przychodów i Rozchodów. Zasady jej prowadzenia zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r.

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Księgę przychodów i rozchodów wykorzystuje się w celu rozliczania zobowiązań podatkowych. KPiR obejmuje rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego zobowiązani są do założenia KPiR od dnia jej rozpoczęcia.