list

Ceny za usługi księgowe ustalane są indywidualnie.

W celu kalkulacji ceny za nasze usługi proszę podać formę prawną prowadzonej działalności, formę opodatkowania, ilość dokumentów księgowych oraz zatrudnionych pracowników.