Cover Image

Kogo dotyczy PiT-0?

Biuro rachunkowe zatrudnia księgowych i zajmuje się wszystkimi rozliczeniami firm oraz zeznań rocznych osób prywatnych. Oddając rachunkowość do biura, nie musimy zatrudniać osób do prowadzenia księgowości oraz spraw kadrowo-płacowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędzamy czas i pieniądze.

Odchodzą umowy o pracę i tworzenie stanowisk pracy, a co za tym idzie, mamy nie ponosimy kosztów wynagrodzeń. Z tej możliwości korzysta coraz więcej przedsiębiorców prowadzących małe, średnie, a nawet duże firmy. Biuro księgowe, tak jak DUET M&K, działa na podstawie licencji Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Posiada ubezpieczenie OC w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Odpowiada przed kontrolą skarbową za każdy popełniony błąd, co jest komfortem dla firmy. Księgowi z biura rachunkowego uczestniczą w szkoleniach z zakresu prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, więc doskonale znają przepisy. Pomagają w legalny sposób optymalizować podatki, co jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców.

Na czym polega pomoc biura przy rejestracji firmy?

Chcąc założyć działalność gospodarczą i starając się o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy, możemy zwrócić się do biura rachunkowego, o pomoc w napisaniu biznesplanu. Pomoże nam przygotować dokumenty, napisać taki wniosek, którego komisja nie odrzuci. Księgowa z biura rachunkowego poprowadzi nas za rękę, w temacie działalności gospodarczej. Pomoże nam w każdej kwestii. Warto zwrócić się o pomoc, bo wbrew pozorom, rejestracja firmy, nie jest taką błahą sprawą. Szczególnie przy zakładaniu spółki, staraniu się o koncesję, czy zatrudnianiu pracowników nawet przez jednoosobową firmę. Biuro księgowe pomoże wybrać formę opodatkowania. To jest niezwykle ważna kwestia, ze względu na to, że każda z form opodatkowania ma swoje wady i zalety. Przykładowo, przy sposobie opodatkowania na zasadach ogólnych odliczamy koszty, natomiast przy ryczałcie i karcie podatkowej, nie mamy takiej możliwości. Rodzaju opodatkowania musimy dostosować do specyfiki naszej firmy. Warto wiedzieć, jaka forma jest dla nas korzystniejsza. Przy rejestracji działalności pojawia się wiele więcej pytań, więc powinniśmy mieć osobistego doradcę.

Czy biuro rachunkowe prowadzi pełną księgowość?

Profesjonalne biuro rachunkowe prowadzi pełną księgowość. Jeśli więc jesteśmy zobligowani do prowadzenia pełnej rachunkowości, możemy jej prowadzenie zlecić księgowym w biurze rachunkowym. Pełna księgowość obowiązuje w tych firmach, które przekroczyły roczny przychód w wysokości 2 000 000 euro, niezależnie czy są osobami fizycznymi, spółkami cywilnymi osób fizycznych, spółkami jawnymi osób fizycznych lub spółkami partnerskimi. Firma na pełnej księgowości musi sporządzać regularne sprawozdania finansowe, prowadzić ewidencję środków trwałych i magazynowych. Dział księgowości w przedsiębiorstwie rejestruje wszystkie zdarzenia gospodarcze w księdze głównej, księgach pomocniczych, dziennikach, zestawieniach obrotów i sald; prowadzi rejestr składników majątku: aktywów i pasywów firmy. Pracownicy są zobowiązani do składania na koniec roku, obrotowego sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat, bilansu, przepływów pieniężnych itp. Przy tej formie opodatkowania jedna osoba nie sprosta zadaniu. Konieczne jest stworzenie kilku stanowisk, w tym głównego księgowego. Pełną księgowość możemy zlecić do biura rachunkowego.

Kogo dotyczy PiT-0?

Jeśli zamierzamy skorzystać z ulg podatkowych, musimy wykazać je na druku PIT-0, który jest załącznikiem do PIT 36, PIT 37 i PIT 28. Od dochodu odliczymy: ulgę rehabilitacyjną, tytułu wpłat na IKZE, termoizolacyjną, internetową, darowiznę, wydatki na nowe technologie. Od podatku natomiast, możemy odliczyć: ulgę na dziecko, abolicyjną, na wyszkolenie uczniów oraz na zatrudnienie celem przygotowania zawodowego praz ulgę z tytułu umowy aktywizacyjnej. Jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, składamy jeden załącznik PIT-0, ale w przypadku, gdy składamy osobne zeznania, każdy musi osobno, wypełnić załącznik do zeznania rocznego. Korzystając z PIT-0, musimy udokumentować ulgi, w przypadku kontroli skarbowej. Liczba składanych druków jest uzależniona od tego, ile mamy miejsca w formularzu, na wykazanie ulg. Niewykorzystanych ulg nie mamy możliwości przenieść na lata następne. Jeśli nie mamy wystarczającego dochodu lub podatku, na dokonanie odliczeń, przepadną, za wyjątkiem ulgi rodzinnej.  

Wróć